/tarinat/ollaan-sammoo-talloo/

“Ollaan sammoo talloo”

Tarinat
25.10.23

“Ollaan sammoo talloo”

  • Työtä ja vastuuta on paljon, vaikka jostakusta se saattaa vaikuttaa siltä, että täällähän tuo vain palloilee, virnistää CNC-Machining Oy:n tuotantopäällikkö Aki Karhu, kun häneltä kysyy mitä tuotantopäällikön tehtäviin kuuluu.

Tuotantopäälliköt ja -johtaja ovat EFM Groupin tytäryhtiöiden tehtaissa kaikille tuttuja. KKR Steel Oy:n tuotantojohtaja Teemu Kuiri, Viimet Oy:n Ari Niskanen ja Aki Karhu ovat kova kolmikko, jotka vastaavat kunkin tehtaan tuotannon sujuvuudesta.

Lyhyesti sanottuna kolmikon vastuulla on pitää huolta, että tehdas pyörii ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan sovittujen tuotantoaikojen puitteissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa esimiestyötä, yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tilauksien seurantaa, Teemu taustoittaa.

  • Lisäksi haistelemme tuotantoennusteita ja kartoitamme, onko tarvetta esimerkiksi miettiä lisäresursseja tuotantoon, jotta tilaukset hoituisivat mutkattomasti, hän lisää.

Miehet toimivat myös linkkinä konsernin muun johtoportaan ja tehtaassa työskentelevien välillä. Heidän erityisesti on oltava täysin kartalla, mitä tuotannossa käytännössä tapahtuu. Vaikka kyse on pitkälti toimistotyöstä, kukin miehistä käy tehtaassaan päivittäin.

  • Ei pelkästään tietokoneelta katsota missä mennään, vaan kyllä se tehtaan live on nähtävä ihan joka päivä, Ari kertoo.

Synergiasta hyötyjä

EFM Groupin perustamisen jälkeen kolmen konepajan sisäinen kanssakäyminen on lisääntynyt huomattavasti. Yhtiöiden välinen synergia on kolmikon mielestä konsernin suurin valtti toimivan tuotannon kannalta.

  • Ollaan niin sanotusti nyt “sammoo talloo”. Groupin myötä Viimetille ostetaan esimerkiksi KKR:ltä leikettä ja CNC:ltä sorvin osia sisäisinä ostoina. Siinä yksi helpottava tekijä on se, että joustavuus poikkeavissa toimituksissa on helpompi hoitaa ”oman talon sisällä” kuin Groupin ulkopuolelta hankittaessa, Ari Niskanen selventää.

Tuotantopäälliköiden kolmikko tapaa säännöllisesti kerran viikkoon yhteisessä palaverissa ja käy läpi tuotantojen tilannetta. Olennaista on, että jokaiselle on selvää, miten muissa yhtiöissä menee. Lisäksi yhteiset palaverit ovat hyvä keino päästä yhdessä pohtimaan ratkaisuja eteen tulleisiin ongelmiin.

  • Ongelmat kuitenkin ovat pitkälti samoja, joten parempi niitä on porukalla miettiä. Helpottaa, kun on vertaistukea tarjolla, Teemu Kuiri toteaa.

Kun viisaat päät lyödään yhteen, päästään myös ottamaan oppia toisten oivalluksista – jos jossain on keksitty keino tehdä asioita paremmin, miksei sitä hyödynnettäisi myös muissa yhtiöissä?

  • Esimerkiksi KKR:llä oli keksitty hyvä esitystapa siihen, miten henkilöstölle kuvataan missä tuotannossa mennään. Samaa tapaa voidaan soveltaa myös muissakin konsernin tehtaissa, Ari lisää.

Toimivaa tuotantoa ei ole ilman hyviä tekijöitä. Konserni luo isommat hartiat myös tuotannossa työskentelevien näkökulmasta – jos yhdessä yhtiössä syystä tai toisesta on hiljaisempi aika tiedossa, sisäisten siirtojen avulla tekijöitä voidaan työllistää konsernin muihin tytäryhtiöihin.

  • Missään nimessä ei hyviä tekijöitä kannata päästää menemään, heitä kuitenkin alalla tarvitaan, Aki kiteyttää.

Muuttuva metalliala

EFM Group tähtää kasvuun, ja se tuo tuotantoon ja tuotannosta vastaavien työhön uusia tuulia. Perustekeminen on kuitenkin konsernin myötä pysynyt suhteellisen samana, kehittävää otetta siltikään unohtamatta.

  • Kehittämistä tehdään sopivaan tahtiin, ja jo olemassa olevaa hyvää on lähdetty kaikessa rauhassa levittämään eteenpäin, Aki Karhu sanoo.

Kolmikosta on selvää, että koko metalliala on muutoksen edessä. Automaatio on tässä asiassa päivän sana. Mielikuva perinteisestä nyrkkipajasta alkaa olla mennyttä aikaa, ja modernin konepajakonsernin on otettava digitalisaatiosta ja automatiikasta kaikki irti.

Vielä kun uusi sukupolvi saataisiin innostumaan hakeutumaan alalle, Aki miettii.

  • Siinä on yrityksilläkin profiloitumisen paikka, että metalliala nähdään kiinnostavana. Nykypäivän tehtaissa työturvallisuus on kohdallaan ja niin sanottua high tech -työtäkin on tarjolla koneiden ja työtapojen kehittyessä.

Osaaville tekijöille on kova tarve paitsi EFM Groupilla myös koko metallialalla. Uusia työntekijöitä rekrytoidaankin konserniin jatkuvasti.

  • Töitä meillä kyllä riittää mitä tehdä. Esimerkiksi tilauskantaa katsomalla meillä KKR:lläkin riittää töitä pitkälle ensi vuoteen, Teemu paljastaa.

Lue koko lehti täältä