/tarinat/ollaan-mita-luvataan/

Ollaan mitä luvataan!

Tarinat
03.10.23

Laatujärjestelmät ovat tärkeitä meidän kehityksessä, sillä ne auttavat täyttämään asiakkaiden odotukset palveluiden ja tuotteiden korkeasta tasosta. Laatujärjestelmät myös auttavat meitä tehostamaan toimintaa. Järjestelmien noudattaminen ja säännöllinen auditointi auttaa tunnistamaan missä on kehityksen paikat ja epäkohdat.

Laatujärjestelmien käyttöönotto vaatii sitoutumista ja aikaa, mutta se on sijoitus, joka palauttaa itsensä moninkertaisesti tulevaisuudessa.

EFM Groupilta löytyy kolme sertifioitua järjestelmää. Mikä niiden tarkoitus on?

ISO 9001

ISO 9001 on yleisesti käytetty laatujärjestelmästandardi ja voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla metallipajasta kukkakauppaan. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä parantamaan toimintaansa ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Standardi kattaa kaikki yrityksen toiminnot, kuten tuotekehityksen, valmistuksen, toimitukset ja palvelut. Se määrittelee myös vaatimukset laatujärjestelmän dokumentointiin ja raportointiin.

Mitä meillä on tapahtunut käytännössä? Esimerkki Viimetiltä:

Laatujärjestelmä on pohjana sille miten Viimetillä strategiaa toteutetaan. Ikään kuin ohjekirja talon tavoista. Toimintakäsikirja auttaa henkilöstöä niin arjen haasteissa kuin kehittämään yrityksen prosesseja. Käytännössä niin sanottu hiljainen tieto on vähentynyt, kun on yleisesti kirjattua tietoa ja viestintää. Yleiset toimintamallit ja ohjeet ovat kaikkien saatavilla, eivät riippuvaisia yksittäisistä henkilöistä.

ISO 3834-2

ISO 3834 on laatujärjestelmä hitsauksen standardivaatimuksille. Tuotteiden valmistajat eli yritykset sitoutuvat varmistamaan hitsauksen laatua järjestelmän mukaisesti. Yrityksille kuuluu myös hitsaajan pätevyyden varmistaminen ja käytössä on yhtenäiset kirjalliset ohjeet, jotka ovat standardin mukaiset.

Mitä meillä on tapahtunut käytännössä? Esimerkki KKR:ltä:

WPS:n käyttöönotto* on tuonut merkittävän parannuksen hitsauksen laatuun ja käytäntöihin KKR:llä. Tavoitteena on, että jokaiselle tuotteelle löytyy WPS ja se on merkitty piirustukseen. Hitsauslisäaineiden varastointia (olosuhteet, lämpötila ja kosteus) ja käyttöä seurataan. Hitsaajien terveydestä huolehditaan järjestämällä vuosittaiset jaeger- ja harmaanäkötestit. Hitsaajien pätevyyksien seurataan systemaattisesti WeldEye:n avulla.

*Welding Procedure Specification eli hitsausohje

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jolla yritys osoittaa sitoutumisen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Standardin mallin noudattaminen auttaa yrityksiä ehkäisemään ympäristöongelmia, sekä varmistaa, että ympäristölainsäädäntöä ei rikota.

Mitä meillä on tapahtunut käytännössä? Esimerkki CNC:ltä:

Sertifioinnin myötä meillä on nyt selvillä ympäristövaikutukset ja mittarit, mitä seurataan. Tietoisuuden lisääntyminen ja mitattavien asioiden parantaminen kuten energian kulutuksen pienentäminen tai syntyvän jätteen kierrätys ovat konkreettisesti asioita, joita meillä tietoisesti tehdään. Jatkuvan kehittämisen myötä näitä voidaan tehdä jatkossa entistäkin paremmin.

Lue koko lehti täältä