/tarinat/missiona-auttaa-yrityksia-menestymaan/

Missiona auttaa yrityksiä menestymään

Tarinat
13.10.23

EFM Groupin hallituksen puheenjohtaja Jari Osmalaa kutsutaan hallitustyön konkariksi, eikä suotta.

“Missiona auttaa yrityksiä menestymään”

EFM Groupin hallituksen puheenjohtaja Jari Osmalaa kutsutaan hallitustyön konkariksi, eikä suotta. Tällä hetkellä hän vaikuttaa 14 eri yrityksen hallituksessa. Hallitustyötä hän on tehnyt koko uransa aikana yli 40 eri yrityksen hyväksi. Nykyisin Osmala myös kouluttaa Hyväksytty hallituksen jäsen -kursseilla hallitustyötä tekeviä ja siitä kiinnostuneita.

– Suurin osa Suomen hallitustyötä tekevistä ihmisistä ei ole kouluttautunut siihen, vaikka se olisi ehdottomasti etu. Laatutaso nousee ja ymmärtää asioista paljon laajemmin. Ihan kuin missä tahansa ammatissa, koulutus auttaa, Osmala sanoo.

Kutsumus

Osmala tiesi jo hyvin nuorena, että hän haluaa olla insinööri. Erityisesti tekninen työ ja koneet vetivät puoleensa.

– Sitä oli jo lapsena sellaisessa ympäristössä, että nämä asiat kiinnostivat. Pankakoskella oli Enson kartonkitehtaan yhteisö. Tekninen työ alkoi kiinnostaa hyvin varhain. Samoin kansainvälisyys, mies muistelee.

– Ensimmäisiä kesätyöpaikkojani oli työskennellä Ensolla konekorjaamolla. Isäni oli kätevä käsistään ja korjasi kaiken autosta alkaen. Sekin vaikutti omien kiinnostusten suuntaan.

Osmala kouluttautui Otaniemessä diplomi-insinööriksi. Uraa hän lähti rakentamaan Valtralle 18 vuodeksi ja siirtyi myöhemmin Normetille. Molempien työnantajien palveluksessa täyttyi Osmalan kiinnostus kansainväliseen työhön, kun tehtävät kuljettivat miestä muun muassa Sveitsiin, Saksaan, Kiinaan ja Australiaan. Brasiliaan välillä asumaankin.

– Vilkkaassa vaiheessa minulla oli noin 150 matkapäivää vuodessa. Nykyään matkailu ei enää niin paljon kiinnostakaan, kun sitä sai työn puolesta tehdä jatkuvasti.

Hallitustyö on Osmalalle kutsumus, jota hän on tehnyt aktiivisesti operatiivisen uransa jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Tarkoituksena oli pitäytyä oman kokemuksen toimialalla, mutta yritysten kirjo on kasvanut vuosien saatossa. Osmala toimii myös enkelisijoittajana.

– Minulla on missio. Haluan auttaa pk- ja kasvuyrityksiä menestymään. Jokainen yritys määrittelee menestyksensä eri tavalla. Monella keskiössä on taloudellinen menestys. Mutta millä se rakentuu, siihen on erilaisia ratkaisuja.

Johtamisen taito

Helposti lähestyttävä, keskusteleva, kyselevä, kuunteleva sekä ratkaisukeskeinen, luettelee Osmala omaa tapaansa toimia johtajan paikalla. Ihmisten kohtaamisen taito ja yritysten näkeminen kokonaisuutena on kehittynyt kokemuksen myötä.

– Minä en ole mustavalkoinen ihminen. A:sta B:hen ei päästä ilman keskustelun prosessia. Organisaatioissa epäoikeudenmukaisuuden todistaminen sekä itseänsä ylikorostavat ja kovaa johtamista tekevät ihmiset tuntuvat minusta pahalta.

– Johtamisessa monesti sekoitetaan kova ja vahva johtaja. Pehmeä johtaja sekoitetaan heikoksi. Vaikka se nimenomaan on niin, että pehmeästi käyttäytyvät johtajat ovat vahvoja ja kovasti käyttäytyvät johtajat ovat heikkoja, selittää Osmala.

Johtamisen filosofiaa Osmala on voinut peilata kansainvälisen työnsä kautta.

– Euroopassa ja erityisesti Skandinavian maissa näkee pehmeämpää johtamista. Kauempana esimerkiksi latinalaisissa maissa törmää kovaan johtamiseen. Havahduin tähän kun menin Brasiliaan. Tätä eroa kuvaa niin sanottu “power distance”. Suomessa työntekijä voi mennä juttelemaan halutessaan suoraan johtajalle. Siellä näin ei voi toimia.

Hallitustyöhön hyviä eväitä tuo monipuolinen kokemus yritysmaailmasta johtotehtävistä.

– Hallituksen tärkein tehtävä on luoda tämän päivän yrityksestä tulevaisuuden menestyvä yritys. Tehdä reittiä menestykseen. Sitten on nämä lakisääteiset tehtävät varmistaa, että yhtiössä toimitaan lain mukaisesti ja yhtiön hallinto ja talous on hoidettu sääntöjen mukaan. Nykyisin myös vastuullisuus on isossa roolissa.

EFM Group on harvinaista laatua

Kolmen yrityksen yhdistyminen tasa-arvoisena on harvinaista, jopa maailman mittakaavassa. Yleensä isommat “syövät” pienempiä ja yhdistyminen tapahtuu yritysostojen kautta.

– Oli mielenkiintoista, että tässä kolmen yrityksen omistajat löysivät toisensa ja yhteisen toimintastrategian. Harvoin tapahtuu tällainen tasavertaisten yhtiöiden yhteenliittymä. En ole itse kohdannut vastaavanlaista ennen, Osmala arvioi.

–Täällä tehdään työtä hyvin määrätietoisesti. Mietitään, päätetään ja tehdään. Ei jäädä selittelemään, kun mennään eteenpäin. Se on ehdottomasti kiinnittänyt huomioni.

Jari Osmala on tullut organisaatiossa tutuksi jo Viimetin hallituksen kokoonpanosta. EFM Groupin sparraaminen oli luonteva jatkumo.

– Kun Viimet haki hallitukseen täydennystä Hallituspartnereiden kautta, aloitin hallituksen puheenjohtajana. Sitten kun EFM Group perustettiin, omistajat pyysivät minut uuden emoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, kertaa Osmala.

Osmala arvioi, että kaikki kolme yritystä olisivat pärjänneet hyvin myös omillaan, mutta päättivät saavuttaa enemmän yhteisen tekemisen kautta. Vertainen tuki on tärkeässä roolissa.

– Monesti yrityksissä toimitusjohtajat ovat yksinäisiä hahmoja. EFM Groupissa se yksinäisyys katoaa. Konsernin johtoryhmässä ja yhteisössä on positiivinen kierre.

Osmala näkee konsernissa hyvää kilpailukykyä ja kasvun aineksia.

– Täällä on aito halu ja kyky luoda asiakkaille lisäarvoa. Leveämmät hartiat mahdollistavat laajemman tuotetarjooman, vahvemman taloudellisen aseman ja mahdollisuuden kehittää toimintaa entistä nopeammin. Myös laaja osaajapooli on tärkeä kilpailutekijä.

Vaatimaton ei ole myöskään näkemys EFM Groupin lähitulevaisuudesta;

– Toimialan paras asiakas- ja henkilöstökokemus sekä laadukas ja luotettava toiminta mahdollistavat yrityksen liikevaihdon kaksinkertaistamisen, Osmala visioi.

Lue koko lehti täältä